Trang chủ của đội trắng

Mùa hè này, học sinh Mẫu giáo và Lớp 1 của chúng ta sẽ khám phá các quốc gia sau đây qua lăng kính của Arlington như một Ngôi làng Toàn cầu.

Ethiopia

Cô Hasime

Phillipines

Cô Gorecki

Puerto Rico

Cô Metz

Arlington

Ông Sims