Mở cửa cho tất cả học sinh, Global Village Summit cung cấp những trải nghiệm học tập hấp dẫn giúp học sinh hiểu và đánh giá cao hơn về thế giới xung quanh. Tất cả học sinh sẽ tận hưởng kiến ​​thức mới về các nền văn hóa thế giới thông qua công nghệ đa phương tiện, trải nghiệm ngôn ngữ và học tập thực hành, ngay cả khi họ đã là khách du lịch thế giới!

Thông qua các bài học hấp dẫn, những người cung cấp thông tin văn hóa cho khách, các chuyến đi thực tế và công nghệ, học sinh khám phá địa lý, lịch sử, văn hóa và các vấn đề quan trọng của người dân từ Châu Âu, Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ.

Hơn nữa, chúng tôi nhận ra rằng bản thân Arlington là một ngôi làng toàn cầu độc đáo và GVS tập trung vào cộng đồng đa dạng của chúng tôi!

 

Thử thách GeoBrain

Geo Brain # 19