Бүх оюутнуудад нээлттэй Global Village Summit нь оюутнуудад хүрээлэн буй ертөнцийг илүү сайн ойлгож, үнэлэхэд нь тусалдаг сонирхолтой туршлага хуримтлуулдаг. Бүх оюутнууд дэлхийн соёлын талаархи шинэ мэдлэгийг олон медиа технологи, хэлний туршлага, практик сургалтаар дамжуулан эдэлнэ.

Сонирхолтой хичээл, зочин соёлын мэдээлэгч, аялал, технологиор дамжуулан оюутнууд Европ, Ази, Африк, Америк тивийн хүмүүсийн газарзүй, түүх, соёл, чухал асуудлуудыг судалж үздэг.

Цаашилбал, Арлингтон өөрөө дэлхийн өвөрмөц тосгон гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, GVS нь өөрсдийн олон янзын нийгэмлэгт анхаарлаа төвлөрүүлдэг!

 

Өдрийн сонин

Өглөөний зар, 2-р сарын XNUMX

GeoBrain Challenge

Эцсийн Гео Тархи!

Гео тархи # 19